För att underlätta felsökning och snabba på servicetid försök att lämna så mycket information som möjligt.
Ett måste är: Kund/anläggning/sal och felanmälare med kontaktuppgifter. Karaktär på fel ex. Mikrofonen sprakar, Cdn hoppar eller Vissa högtalare låter ej.
Bra att ha är mer utförlig info.*


*


*